Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Rychlé aktuality:
Chceme žít spolu, ne vedle sebe, je název výstavy Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto v Litomyšlské bráně ve Vysokém Mýtě. Výstava se koná od 20. května do 27. srpna u příležitosti oslav 100 let speciálního školství ve Vysokém Mýtě, pod záštitou hejtmana Martina Netolického a radního Pardubického kraje Josefa Kozla. Kolektiv a vedení školy Vás srdečně zve. Pozvánku naleznete v aktualitách.

O speciální a praktické škole

Zajišťujeme základní a střední vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.


Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená interaktivními tabulemi téměř v každé třídě. Žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu, cvičnou kuchyňku a cvičný byt. Součástí školy je krásná školní zahrada, která slouží nejen k výuce praktických činností, ale i k relaxaci žáků. Ve škole v současnosti máme 77 žáků, o které pečuje 15 pedagogů, 3 vychovatelky školních družin, 15 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga.


Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.


Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.


Nabízíme individuální podporu každému žákovibezbariérový přístupškolní družinuspeciálně pedagogické metody prácelogopedickou intervencibazální stimulacirozvoj autistických žáků podle kurzů APLAaugmentativní a alternativní komunikacirehabilitační tělesnou výchovuenvironmentální výchovupráci s žáky ADHDvýběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.

Organizace školního roku 2022/2023

Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2023.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2023.

Podzimní prázdniny

středa 26. října a čtvrtek 28. října 2022.

Vánoční prázdniny

pátek 23. prosince 2022 – pondělí 2. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny

6. března - 12. března 2023.

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 6. dubna 2023.

Ředitelská volna

pátek 18. listopadu 2022
středa 21. prosince 2022
čtvrtek 22. prosince 2022
úterý 9. května 2023
Kontaktujte nás
+420 465 424 273 - Školní jídelna
Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
© 2023 szs-vysokemyto.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeenterphone-handset