Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

O speciální a praktické škole

Zajišťujeme základní a střední vzdělání - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.


Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená interaktivními tabulemi téměř v každé třídě. Žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu, cvičnou kuchyňku a cvičný byt. Součástí školy je krásná školní zahrada, která slouží nejen k výuce praktických činností, ale i k relaxaci žáků. Ve škole v současnosti máme 80 žáků, o které pečuje 15 pedagogů, 3 vychovatelky školních družin, 16 asistentek pedagoga.


Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.


Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.


Nabízíme individuální podporu každému žákovibezbariérový přístupškolní družinuspeciálně pedagogické metody prácelogopedickou intervenciaugmentativní a alternativní komunikaci, výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.

Organizace školního roku 2023/2024

Začátek školního roku je ve pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2024.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Podzimní prázdniny

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny

sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny

11. března - 17. března 2024.

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 28. března 2024.

Ředitelská volna

pátek 29. září 2023
pátek 22. prosince 2023
čtvrtek 2. května 2024
pátek 3. května 2024
Kontaktujte nás
+420 465 424 273 - Školní jídelna
Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
© 2024 szs-vysokemyto.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeenterphone-handset