Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto

Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto

Rychlé aktuality:
Vážení rodiče, milí žáci přejeme Vám všem krásné a pohodové léto, plné sluníčka. Kolektiv a vedení školy.

O speciální a praktické škole

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Přijímáme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.
Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.


Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond. Jsme moderní škola vybavená 6 interaktivními tabulemi, žáci mají k dispozici moderní PC učebnu, tělocvičnu, plně vybavenou školní dílnu a cvičnou kuchyňku. Ve škole v současnosti máme 61 žáků, o které pečuje 13 pedagogů, 3 vychovatelky školních družin, 12 asistentek pedagoga resp. asistentů pedagoga.


Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připraveni pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, byli schopni asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. Žáci v naší škole absolvují povinnou školní docházku a připravují se podle stupně postižení buď na volbu budoucího povolání (výběrem vhodného učebního oboru) nebo získávají základy, základní vzdělání a schopnost sebeobsluhy.


Škola poskytuje řadu doplňujících akcí, které mají žáky obohatit. Jsou to ozdravné pobyty na horách, kurz plavání, lyžařský výcvik v rámci hodin tělesné výchovy, recitační, pěvecké a výtvarné soutěže a řadu sportovních soutěží. Nabízíme rehabilitační cvičení, ergoterapii, zážitková odpoledne pro rodiče s dětmi apod. Ve škole je žákům umožněno trávit smysluplně volný čas například ve Sportovním klubu.


Nabízíme individuální podporu každému žákovibezbariérový přístupškolní družinuspeciálně pedagogické metody prácelogopedickou intervencibazální stimulacirozvoj autistických žáků podle kurzů APLAaugmentativní a alternativní komunikacirehabilitační tělesnou výchovuenvironmentální výchovupráci s žáky ADHDvýběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET.

Organizace školního roku 2020/2021

Začátek školního roku je v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny

čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny

středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Jednodenní pololetní prázdniny

pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny

15. - 21. února 2021

Velikonoční prázdniny:

čtvrtek 1. dubna 2021

Ředitelská volna

pondělí 16. listopadu 2020
úterý 22. prosince 2020
pátek 30. dubna 2021 - zrušeno!
pátek 7. května 2021-zrušeno!
Kontaktujte nás
+420 465 424 273 - Školní jídelna
Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
© 2021 szs-vysokemyto.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeenterphone-handset