Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto

Devítiletá školní docházka


1. stupeň 1.–5. ročník
2. stupeň 6.–9. Ročník
Žák, žákyně získává základní vzdělání.

Podmínky pro zařazení

Žáci s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.
Žádost zákonného zástupce, informovaný souhlas.
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Vzdělávání

ŠVP „Přátelská škola pro všechny“.
Výuku zajišťují učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací a asistentky pedagoga.
Zásada individuálního přístupu (6–14 žáků ve třídě). Činnosti žáků vycházejí z individuálních potřeb a zájmů dítěte.

Hodnocení

Klasifikace známkou, slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů.
Vysvědčení v pololetí a na konci školního roku, po absolvování 9. ročníku opatřené doložkou o získání základního vzdělání.

Služby

  • speciálně pedagogické metody
  • vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu
  • odborné učebny pro výuku
  • školní družina
  • bezbariérový přístup, výtah
  • výchovné a kariérové poradenství
Kontaktujte nás
+420 465 424 273 - Školní jídelna
Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
© 2021 szs-vysokemyto.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeenterphone-handsetdownload