Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto

Základní škola Vysoké Mýto

Devítiletá školní docházka


1. stupeň 1.–5. ročník
2. stupeň 6.–9. Ročník
Žák, žákyně získává základní vzdělání.

Podmínky pro zařazení

Žáci s lehkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem.
Žádost zákonného zástupce, informovaný souhlas.
Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Vzdělávání

ŠVP „Přátelská škola pro všechny“.
Výuku zajišťují učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací a asistentky pedagoga.
Zásada individuálního přístupu (6–14 žáků ve třídě). Činnosti žáků vycházejí z individuálních potřeb a zájmů dítěte.

Hodnocení

Klasifikace známkou, slovní hodnocení nebo kombinace obou způsobů.
Vysvědčení v pololetí a na konci školního roku, po absolvování 9. ročníku opatřené doložkou o získání základního vzdělání.

Služby

  • speciálně pedagogické metody
  • vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu
  • odborné učebny pro výuku
  • školní družina
  • bezbariérový přístup, výtah
  • výchovné a kariérové poradenství

Rozvrhy tříd, školní rok 2023/2024

I. třída, tř. uč. Mgr, Yvona Jetmarová
Ke stažení
II.+III. třída tř. uč. Mgr. Alena Šmídová
Ke stažení
IV.+V. třída, tř. uč. Mgr. Jana Nemčovská
Ke stažení
VI. třída, tř. uč. Mgr. Miroslav Cejp
Ke stažení
VII. třída, tř. uč. Mgr. Barbora Jílková
Ke stažení
VIII. třída, tř. uč. Mgr. Věra Fikejzová
Ke stažení
IX. třída, tř. uč. Mgr. Iva Popelková
Ke stažení
Kontaktujte nás
+420 465 424 273 - Školní jídelna
Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
© 2024 szs-vysokemyto.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeenterphone-handsetdownload