Rokycanova 761
566 01 Vysoké Mýto

Praktická škola dvouletá Vysoké Mýto

Praktická škola dvouletá


Kód vzdělávání: 78-62-C/02
Poskytuje střední vzdělávání v souladu s cíli středního vzdělávání uvedenými v § 57 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů v platném znění.

Forma studia

 • denní
 • jsou vždy respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků
 • praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, kteří ukončili:
 • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 • povinnou školní docházku v základní škole speciální
 • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání • základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

Způsob zakončení

 • závěrečná zkouška
 • vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání

 • příprava na výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života
 • zaměření na kuchařské a dílenské (údržbářské) práce

Možnosti uplatnění absolventa

 • absolventi praktické školy se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích a v provozovnách veřejného stravování, ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných dílnách
 • získané dovednosti mohou žáci také využít v dalším vzdělávání

Rozvrh třídy, školní rok 2023/2024

II. třída
Ke stažení
Kontaktujte nás
+420 465 424 273 - Školní jídelna
Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto
© 2024 szs-vysokemyto.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
homeenvelopeenterphone-handsetdownload