Přejeme Vám

Vedení školy přeje všem zaměstnancům a žákům školy krásné a slunečné prázdniny.Zřizovatel

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství


Kontakt

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto

465 420 787
465 424 273 - školní jídelna

szsvm@seznam.cz

IČO: 70851867

Kontaktní formulář


Pole označená * jsou povinná

Organizace školního roku 2015/2016

Začátek školního roku je v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.

Podzimní prázdniny:

 • čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015

Vánoční prázdniny:

 • středa 23. prosince 2015 - neděle 3. ledna 2016

Jednodenní pololetní prázdniny:

 • pátek 29. ledna 2016

Jarní prázdniny:

 • pondělí 22. února – pátek 26. února 2016

Velikonoční prázdniny:

 • čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016

Státní svátky:

 • pondělí 28. září 2015
 • středa 28. října 2015
 • úterý 17. listopadu 2015
 • pátek 1. ledna 2016
 • pondělí 28. března 2016

Ředitelská volna:

 • pondělí 16. listopadu 2015
 • pátek 29. dubna 2016
 • pátek 6. května 2016

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Nabíráme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.

Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond cca 400,- Kč. Ve škole v současnosti máme 101 žáků, o které se stará 19 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 7 pedagogických asistentek a 3 osobní asistentky.

Dokumenty k projektům

Rádi čteme a učíme se cizí jazyky
EU Vysoké Mýto

Zaměřujeme se na pracovní činnosti

 • příprava žáků pro učební obory
 • sebeobsluha a samostatnost
 • sport (při škole pracuje velmi úspěšný sportovní klub Kujeba; žáci, kteří v tomto klubu pracují, se pravidelně účastní až celostátních kol ve stolním tenisu a v kopané; v roce 2008 jsme získali 1. místo na Mistrovství ČR žáků s mentálním postižením ve stolním tenisu a 3. místo na Mistrovství ČR žáků s mentálním postižením v kopané).

Nabízíme

 • individuální podporu každému žákovi
 • bezbariérový přístup
 • školní družinu
 • speciálně pedagogické metody práce
 • logopedickou intervenci
 • bazální stimulaci
 • rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA
 • augmentativní a alternativní komunikaci
 • rehabilitační tělesnou výchovu
 • environmentální výchovu
 • práci s žáky ADHD
 • výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET

Zápis do prvních tříd

Rodiče budoucích žáků mají možnost účasti na zápisu prvňáčků, který se koná vždy v lednu, rodiče žáků, kteří již do školy chodí, mohou zapsat své dítě do školy kdykoliv během roku. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v naší škole je vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.

Přístupnost školy

 • škola je přístupná od 7:00 hodin do 15:30 hodin
 • k dispozici je také ranní a odpolední školní družina
 • vyučování začíná v 8:00 hodin a končí do 15:00 hodin

Seznam pracovníků školy

Mgr. Alena Černá
Ředitelka školy

Bc. Zdeněk Jiřena
Zástupce ředitelky školy

Mgr. Yvona Jetmarová
Výchovná poradkyně
Třídní učitelka 2. + 4. třída ZŠ praktická

Mgr. Miroslav Cejp
Koordinátor ICT, Vedoucí metodického sdružení 2.stupně ZŠ praktická
Třídní učitel 7. třída ZŠ praktická


Mgr. Petra Podmajerská
Koordinátor EVVO, Vedoucí metodického sdružení 1.stupně ZŠ praktická
Třídní učitelka 5. třída ZŠ praktická

Mgr. Romana Osinková
Třídní učitelka 6. + 9. ZŠ praktická

Mgr. Ivana Popelková
Metodička prevence rizikového chování
Třídní učitelka 8. třída ZŠ praktická

Mgr. Ludmila Pilařová
Třídní učitelka 1. třída ZŠ speciální

Mgr. Lucie Jandíková
Vedoucí metodického sdružení ZŠ speciální
Třídní učitelka 3. třídy ZŠ speciální

Mgr. Martina Vacková
Třídní učitelka 5. třídy ZŠ speciální

Mgr. Eva Petrusová
Třídní učitelka 4. třídy ZŠ speciální

Mgr. Jana Nemčovská
Třídní učitelka 2. třídy ZŠ speciální

Ing. Josef Bečička
Učitel

Jarmila Drábková
Učitelka

Mgr. Anna Kosková
Vychovatelka školní družiny

Jana Čočková
Vychovatelka školní družiny

Romana Kantová
Pedagogická a osobní asistentka 1. třídy ZŠ speciální

Mgr. Ludmila Zandlerová
Pedagogická asistentka sociálně znevýhodněných dětí

Pavla Dušková
Pedagogická asistentka 3. třídy ZŠ speciální

Jana Hladíková
Pedagogická asistentka 5. třídy ZŠ speciální

Iva Stránská
Osobní asistentka

Karolína Osinková
Pedagogická a osobní asistentka 4. třídy ZŠ speciální

Jana Stratílková
Osobní asistentka 3.třídy ZŠ speciální

Dagmar Giňová

Osobní asistentka

Monika Loukotová

Účetní školy

Miroslav Podmajerský
Školník – údržbář

Blanka Zamastilová

Vedoucí uklízečka

Ivana Šárová
Uklízečka