Akce měsíce prosinec

Příjemné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a spoustu osobních i pracovních úspěchů v Novém roce 2017.
Přeje vedení školy.

1. 12.SOU zahradnické Litomyšl, vánoční tvoření
5. 12.Čertování ve škole, I. stupeň + ZŠ Speciální
6. – 9. 12.Program pro školy – Regionální muzeum Vysoké Mýto (dílnička, jarmark)
8. 12.Metodické sdružení školy - 7,30 hod.
9. 12.Florbal žákyň, Ústí nad Orlicí
10. 12.Školení SFUMATO
13. 12.Pracovní porada 14,30 hod.
16. 12.Školní výlet na zámek Potštejn
19. 12.Divadlo Vraclav – „Jak se nebát pekla“
20. 12.Vánoční spaní ve škole, třídy ZŠ speciální
21. 12.Vánoční besídky ve třídách, výuka do 12,30 hod.
22. 12.Ředitelské volno
Vánoční prázdniny od 23. 12. 2016 do 2. 1 2017.

Zřizovatel

Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství


Kontakt

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Rokycanova 761, 566 01 Vysoké Mýto

465 420 787
465 424 273 - školní jídelna

szsvm@seznam.cz

IČO: 70851867

Kontaktní formulář


Pole označená * jsou povinná

Organizace školního roku 2016/2017

Začátek školního roku je ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. Ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. Června 2017.

Podzimní prázdniny:

 • středa 26. října a čtvrtek 27. října 2016

Ředitelské volno

 • čtvrtek 22. prosince 2016

Vánoční prázdniny:

 • pátek 23. prosince 2016 – pondělí 2. ledna 2017 (vyučování začne 3. ledna 2017)

Jednodenní pololetní prázdniny:

 • pátek 3. února 2017

Jarní prázdniny:

 • pondělí 6. – 12. března 2017

Velikonoční prázdniny:

 • čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017

Ředitelská volna:

 • Pátek 18. listopadu 2016
 • Pátek 28. dubna 2017
 • Pátek 5. května 2017

Začátek školního roku 2017/2018 - pondělí 4. září 2017.

Speciální základní škola Vysoké Mýto

Zajišťujeme základní vzdělání pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním - pro děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, autistické děti a děti se souběžným postižením více vadami. Nabíráme žáky nejen z Vysokého Mýta, ale z celého Pardubického kraje a krajů okolních.

Škola našeho typu byla ve Vysokém Mýtě založena již v roce 1923. V současných podmínkách, tj. v nynější budově, pracuje od roku 1993. Škola se po celou dobu své historie věnuje dětem s mentálním postižením.

Škola je státní, tj. vzdělání je bezplatné. Učebnice jsou žákům půjčovány zdarma. Rodiče přispívají na sešity, pracovní sešity a třídní fond cca 400,- Kč. Ve škole v současnosti máme 101 žáků, o které se stará 19 učitelů, 2 vychovatelky ŠD, 7 pedagogických asistentek a 3 osobní asistentky.

Dokumenty k projektům

Rádi čteme a učíme se cizí jazyky
EU Vysoké Mýto

Zaměřujeme se na pracovní činnosti

 • příprava žáků pro učební obory
 • sebeobsluha a samostatnost
 • sport (při škole pracuje velmi úspěšný sportovní klub Kujeba; žáci, kteří v tomto klubu pracují, se pravidelně účastní až celostátních kol ve stolním tenisu a v kopané; v roce 2008 jsme získali 1. místo na Mistrovství ČR žáků s mentálním postižením ve stolním tenisu a 3. místo na Mistrovství ČR žáků s mentálním postižením v kopané).

Nabízíme

 • individuální podporu každému žákovi
 • bezbariérový přístup
 • školní družinu
 • speciálně pedagogické metody práce
 • logopedickou intervenci
 • bazální stimulaci
 • rozvoj autistických žáků podle kurzů APLA
 • augmentativní a alternativní komunikaci
 • rehabilitační tělesnou výchovu
 • environmentální výchovu
 • práci s žáky ADHD
 • výběr vhodného učebního oboru diagnostikou HAMET

Zápis do prvních tříd

Rodiče budoucích žáků mají možnost účasti na zápisu prvňáčků, který se koná vždy v lednu, rodiče žáků, kteří již do školy chodí, mohou zapsat své dítě do školy kdykoliv během roku. Podmínkou přijetí ke vzdělávání v naší škole je vyšetření a doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra.

Přístupnost školy

 • škola je přístupná od 7:00 hodin do 15:30 hodin
 • k dispozici je také ranní a odpolední školní družina
 • vyučování začíná v 8:00 hodin a končí do 15:00 hodin

Seznam pracovníků školy

Mgr. Alena Černá
Ředitelka školy

Mgr. Zdeněk Jiřena
Zástupce ředitelky školy

Mgr. Yvona Jetmarová
Výchovná poradkyně
tř.učitelka II.,III. Třída ZŠ

Mgr. Miroslav Cejp
Koordinátor ICT, tř.učitel VIII. Třída ZŠ


Mgr. Petra Podmajerská
Vedoucí metodického sdružení ZŠ, tř.učitelka V., VI. Třída ZŠ

Mgr. Ivana Popelková
Metodička prevence rizikového chování
Třídní učitelka VII., IX. Třída ZŠ

Mgr. Ludmila Pilařová
Tř.učitelka II. ZŠ speciální

Mgr. Lucie Jandíková
Vedoucí metodického sdružení ZŠ speciální
Třídní učitelka IV. ZŠ speciální

Mgr. Martina Vacková
Třídní učitelka X. ZŠ speciální

Mgr. Eva Petrusová
Třídní učitelka VII. třídy ZŠ speciální

Mgr. Jana Nemčovská
Třídní učitelka IX. třídy ZŠ speciální

Ing. Josef Bečička
Učitel

Jarmila Drábková
Učitelka

Mgr. Anna Kosková
Vychovatelka školní družiny

Jana Čočková
Vychovatelka školní družiny, pedagogická asistentka

Mgr. Romana Osinková
Učitelka

Romana Kantová
Pedagogická a osobní asistentka

Kristýna Solničková
Pedagogická asistentka

Pavla Dušková
Pedagogická asistentka

Karolína Osinková
Pedagogická asistentka

Jana Hladíková
Pedagogická asistentka

Iva Stránská
Osobní asistentka

Kristýna Venzarová
Osobní asistentka

Landsmanová Jaroslava
Pedagogická asistentka

Drdajová Hana
Pedagogická asistentka

Monika Loukotová
Účetní školy

Miroslav Podmajerský
Školník – údržbář

Ivana Šárová
Uklízečka

Blanka Zamastilová

Uklízečka, domovnice